Hvers vegna er greiddur arður?
Um arðgreiðslur gilda skýr lög. Eftirlitsskyld fjármálafyrirtæki, eins og t.d. tryggingafélög, mega aðeins greiða út arð samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs og ef það dregur ekki úr rekstrarhæfi félagsins. Þá má arðgreiðsla heldur ekki hafa áhrif á getu félagsins til að mæta áföllum í rekstri. Gögnum sem staðfesta að þessi skilyrði séu uppfellt er reglulega skilað inn til Fjármálaeftirlitsins.
Hvað eru endurtryggingar?
Vátryggingar eru í eðli sínu áhættusamur rekstur, enda er hlutverk tryggingafélaga að bæta tjón viðskiptavina og erfitt að sjá fyrir hvenær tjón verður og þá hversu stór. Tryggingafélög reyna því eftir fremsta megni að draga úr sveiflum og áhættu í rekstri. Það er m.a. gert með því að kaupa svokallaðar endurtryggingar af stærri erlendum tryggingafélögum sem sérhæfa sig í að „tryggja tryggingafélög“.
Hvað er samsett hlutfall tryggingafélaga?
Samsett hlutfall er leið til að sýna í fljótu bragði hvernig rekstur vátryggingahluta tryggingafélags gengur. Í mjög einföldu máli er þetta hlutfall iðgjalda annars vegar og útgjalda vegna vátrygginga hins vegar. Markmiðið er að á hverju ári standi iðgjöld undir tjónagreiðslum og öðrum kostnaði félagsins.
Spurt og svarað um líftryggingar
Ef þú ert líftryggður og fellur frá af völdum slyss eða sjúkdóms á meðan tryggingin er í gildi, fá rétthafar greiddar bætur úr henni. Þú getur keypt líftryggingu ef þú hefur náð átján ára aldri og hún gildir til sjötugs. Bætur úr líftryggingu eru skattfrjálsar og greiddar til rétthafa í einu lagi.
Sjúkdómatrygging
Sjúkdómatrygging greiðir bætur ef þú greinist með einhvern af þeim sjúkdómum sem tryggingin tekur til, óháð því hvort sjúkdómurinn leiðir til óvinnufærni, örorku eða ekki.
Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 41 keyptu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 2.392.021 eigin hluti að kaupverði 36.679.481 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
7.10.201910:3019.07515,45294.709
8.10.201914:27789.98215,5512.284.220
9.10.201910:21789.98215,2512.047.226
10.10.201913:1538.13215,20579.606
10.10.201914:29751.85015,2011.428.120
11.10.201914:493.00015,2045.600
Samtals2.392.02136.679.481

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 2. september 2019.

Sjóvá átti 21.324.285 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 23.716.306 eigin hluti eða sem nemur 1,71% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 10.382.973 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,75% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 164.571.384 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 15.060.241 hlutum eða sem nemur 1,08% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 250.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi fram að aðalfundi félagsins 2020, en þó aldrei lengur en til 6. mars 2020, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða fjarfestar@sjova.is

Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 40 keyptu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 2.419.946 eigin hluti að kaupverði 36.916.246 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
30.9.201914:52789.98215,3512.126.224
1.10.201914:5950.00015,25762.500
2.10.201909:39789.98215,0011.849.730
3.10.201914:12241.39515,453.729.553
3.10.201914:18548.58715,408.448.240
Samtals2.419.94636.916.246

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 2. september 2019.

Sjóvá átti 18.904.339 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 21.324.285 eigin hluti eða sem nemur 1,54% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 7.990.952 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,58% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 127.891.903 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 15.060.241 hlutum eða sem nemur 1,08% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 250.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi fram að aðalfundi félagsins 2020, en þó aldrei lengur en til 6. mars 2020, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða fjarfestar@sjova.is

Sjóvá: Tilkynning vegna endurmats á virði Gamma Novus

Endurmat á virði Gamma Novus, óskráðs fasteignasjóðs, sem tilkynnt var um í morgun leiddi til þess að gengi sjóðsins var fært verulega niður. Áhrif þessarar niðurfærslu á afkomu af fjárfestingastarfsemi Sjóvá- Almennra trygginga hf. er neikvæð um 155 m.kr.

Uppfærðar horfur um samsett hlutfall og afkomu ársins 2019 og næstu 12 mánuði verða kynntar á afkomukynningu félagsins fyrir þriðja ársfjórðung þann 31. október nk.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða fjarfestar@sjova.is.

Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 39 keyptu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 3.159.928 eigin hluti að kaupverði 50.953.839 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
24.9.201914:05:18789.98216,412.955.705
25.9.201914:22:21789.98216,312.876.707
26.9.201910:06:26789.98216,112.718.710
27.9.201909:39:06789.98215,712.402.717
Samtals3.159.92850.953.839

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 2. september 2019.

Sjóvá átti 15.744.411 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 18.904.339 eigin hluti eða sem nemur 1,36% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 5.571.006 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,40% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 90.975.657 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 15.060.241 hlutum eða sem nemur 1,08% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 250.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi fram að aðalfundi félagsins 2020, en þó aldrei lengur en til 6. mars 2020, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða fjarfestar@sjova.is

Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 38 keyptu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 1.328.114 eigin hluti að kaupverði 21.866.756 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
16.9.201909:56:26500.00016,68.300.000
16.9.201913:31:54289.98216,454.770.204
17.9.201910:02:5419.06616,35311.729
18.9.201910:32:02500.00016,358.175.000
18.9.201910:42:3619.06616,25309.823
Samtals1.328.11421.866.756

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 2. september 2019.

Sjóvá átti 14.416.297 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 15.744.411 eigin hluti eða sem nemur 1,13% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 2.411.078 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,17% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 40.021.818 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 15.060.241 hlutum eða sem nemur 1,08% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 250.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi fram að aðalfundi félagsins 2020, en þó aldrei lengur en til 6. mars 2020, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða fjarfestar@sjova.is

Opið hús hjá Sjóvá Egilsstöðum
Föstudaginn 8. júní kl. 10:00 - 14:00 verður opið hús í útibúi okkar á Egilsstöðum. Viðskiptavinir eru boðnir sérstaklega velkomnir þá að þiggja veitingar og glaðning. Við minnum á að það er líka alltaf heitt á könnunni hjá okkur á opnunartíma útibúsins, frá kl. 9:00 - 16:00 alla virka daga.
Hjólað í hóp
Fimmtudaginn 31. maí kl. 18:00-20:00 verður haldið hjólreiðanámskeið fyrir þá sem vilja læra að hjóla í hóp. Á námskeiðinu verður meðal annars farið yfir hvernig bendingar og ýmis önnur samskipti eru notuð þegar margir hjóla saman. Námskeiðið getur til dæmis nýst þeim vel sem ætla að taka þátt í hjólreiðakeppni í sumar.
Horft fram á veginn
Miðvikudaginn 23. maí 2018 klukkan 8:30-9:45 höldum við morgunfund um öryggi og forvarnir hjá bílaleigum. Á fundinum verður farið yfir hvað bílaleigur eru að gera í öryggismálum og hverju þarf að huga betur að í forvarnastarfinu.
Tryggingar og öryggi hjólreiðafólks
Hjólreiðar verða sífellt vinsælli hér á landi, eins og við sjáum bæði úti í umferðinni og eins á þeim mikla fjölda sem tekur þátt í hjólreiðakeppnum um allt land. Það er því mikilvægt að þeir sem stunda hjólreiðar kynni sér vel hvernig þeir geta tryggt sig og eins hvað þeir geta gert til að tryggja öryggi sitt og annarra í keppnum.
Morgunfundur um tryggingar og öryggi hjólreiðafólks
Fimmtudaginn 3. maí kl. 8:30-9:40 heldur Sjóvá morgunfund um tryggingar og öryggi hjólreiðafólks. Á fundinum verður farið yfir hvernig hjólreiðafólk tryggir sig og búnað sinn og að hverju þarf að huga þegar tekið er þátt í hjólreiðakeppnum. Fundurinn fer fram í húsnæði Sjóvár, Kringlunni 5 og eru allir velkomnir.
SJ-WSEXTERNAL-3