Þarf ég að tryggja hjólið mitt?
Það að hjóla á miklum hraða á göngustígum fer ekki saman við gangandi umferð og skapar hættu á al­var­legum slysum. Hjól­reiðafólk sem ætlar að hjóla á miklum hraða ætti ekki að nota göngu­stíga heldur hjóla á ak­braut eða sér­merktum hjóla­stígum.
Tímabundnar lokanir útibúa
Við höfum nú lokað útibúum okkar tímabundið vegna aðstæðna en veitum alla þjónustu í gegnum síma, netspjall og tölvupóst á hefðbundnum afgreiðslutíma, mánudaga til fimmtudaga kl.9-16 og föstudaga kl.9-15.30.
Hvers vegna greiða fyrirtæki út arð?
Um arðgreiðslur gilda skýr lög. Eftirlitsskyld fjármálafyrirtæki, eins og t.d. tryggingafélög, mega aðeins greiða út arð samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs og ef það dregur ekki úr rekstrarhæfi félagsins. Þá má arðgreiðsla heldur ekki hafa áhrif á getu félagsins til að mæta áföllum í rekstri. Gögnum sem staðfesta að þessi skilyrði séu uppfellt er reglulega skilað inn til Fjármálaeftirlitsins.
Hvað eru endurtryggingar?
Vátryggingar eru í eðli sínu áhættusamur rekstur, enda er hlutverk tryggingafélaga að bæta tjón viðskiptavina og erfitt að sjá fyrir hvenær tjón verður og þá hversu stór. Tryggingafélög reyna því eftir fremsta megni að draga úr sveiflum og áhættu í rekstri. Það er m.a. gert með því að kaupa svokallaðar endurtryggingar af stærri erlendum tryggingafélögum sem sérhæfa sig í að „tryggja tryggingafélög“.
Hvað er samsett hlutfall tryggingafélaga?
Samsett hlutfall er leið til að sýna í fljótu bragði hvernig rekstur vátryggingahluta tryggingafélags gengur. Í mjög einföldu máli er þetta hlutfall iðgjalda annars vegar og útgjalda vegna vátrygginga hins vegar. Markmiðið er að á hverju ári standi iðgjöld undir tjónagreiðslum og öðrum kostnaði félagsins.
Upplýsingar í aðdraganda árshlutauppgjörs

Drög að uppgjöri annars ársfjórðungs 2020 liggja fyrir og samkvæmt þeim mun afkoma eftir skatta vera um 1.500 m.kr. og samsett hlutfall á fjórðungnum um 97%. Afkoma á fyrstu sex mánuðum ársins mun samkvæmt þessu vera um 1.100 m.kr. og samsett hlutfall um 98%. Sveiflur á eignamörkuðum skýra að nær öllu leyti viðsnúning á afkomu félagsins á milli fjórðunga. Áréttað skal að uppgjörið er enn í vinnslu og kann að taka breytingum fram að birtingardegi þann 19. ágúst nk.

Í kjölfar umtalsverðs samdráttar í umferð eftir að samkomubann tók gildi og hagstæðrar tjónaþróunar í kjölfarið var ákveðið að lækka iðgjöld bifreiðatrygginga einstaklinga með því að fella niður iðgjöld af þeim í maímánuði. Lækkun iðgjalda vegna þessarar ráðstöfunar nemur um 650 m.kr. og kemur að fullu fram á öðrum ársfjórðungi. Aðgerðin vakti ánægju viðskiptavina og var afar vel tekið í samfélaginu.

Áður birtar horfur voru felldar úr gildi 12. mars sl. í ljósi óvissu í tengslum við útbreiðslu COVID-19. Enn ríkir umtalsverð óvissa um áhrif faraldursins á íslenskt hagkerfi en stefnt er að því að birta horfur fyrir rekstrarárið 2020 og til næstu 12 mánaða við birtingu uppgjörs annars ársfjórðungs og fyrstu sex mánaða ársins 2020 þann 19. ágúst nk.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, í síma 844-2136 eða fjarfestar@sjova.is


Sjóvá: Breyting á fjárhagsdagatali

Breyting á birtingardegi uppgjörs annars ársfjórðungs 2020

Birtingardagur uppgjörs annars ársfjórðungs 2020 hefur verið færður fram um einn dag frá því sem áður kom fram í birtu fjárhagsdagatali félagsins þann 13. desember 2019 og verður þann 19. ágúst í stað 20. ágúst. Því er nú stefnt að birtingu árshluta- og ársuppgjöra 2020-2021 á neðangreindum dögum:

Annar ársfjórðungur 2020                 19. ágúst 2020

Þriðji ársfjórðungur 2020                   29. október 2020

Fjórði ársfjórðungur 2020                  11. febrúar 2021

Aðalfundur 2021                                12. mars 2021


Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar


Sjóvá: Nýr samningur um viðskiptavakt við Arion banka

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. („Sjóvá“) hefur gert nýjan samning við Arion banka hf. um viðskiptavakt á hlutabréfum útgefnum af Sjóvá í Kauphöll Íslands NASDAQ OMX Iceland.

Fjárhæð kaup- og sölutilboða, skal vera að lágmarki 500.000 bréf af nafnvirði á gengi sem Arion banki ákveður, þó ekki með meira en 3% fráviki frá síðasta viðskiptaverði. Hámarksmunur kaup- og sölutilboða er 1,5%. Eigi Arion banki viðskipti með bréf félagsins fyrir 75 m.kr. ISK að markaðsvirði eða meira í sjálfvirkri pörun (e. „automatch“) innan dags, sem fer um veltubók Arion banka (markaðsvakt bankans), falla niður skyldur um hámarksmun kaup- og sölutilboða innan þess dags. Ef verðbreyting innan viðskiptadags er umfram 10,0% er Arion banka heimilt að auka hámarksverðbil í 4,0%.

Samningurinn er ótímabundinn kemur til framkvæmda frá og með 8. júní 2020. Samningurinn er uppsegjanlegur af beggja hálfu með 14 daga fyrirvara.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, í síma 844-2136 eða fjarfestar@sjova.is


Sjóvá: Breytingar á skilmálum viðskiptavaka

Sjóvá hefur borist tilkynning frá Arion banka sem er annar aðila sem sinnir viðskiptavakt með hlutabréf félagsins sbr. tilkynningar Sjóvá til Kauphallar frá 3. desember 2019 og 20. febrúar 2020.

Þann 20. mars 2020 var tilkynnt um að Arion banki hefði vikið frá skilyrðum í viðskiptavakasamningi vegna óviðráðanlegra aðstæðna sem þá voru uppi. Að mati Arion banka er ekki lengur fyrir hendi þörf á að beita framangreindum heimildum í samningnum og gilda því ákvæði hans um verðbil og fjárhæðir að nýju.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða fjarfestar@sjova.is


Opið hús hjá Sjóvá Egilsstöðum
Föstudaginn 8. júní kl. 10:00 - 14:00 verður opið hús í útibúi okkar á Egilsstöðum. Viðskiptavinir eru boðnir sérstaklega velkomnir þá að þiggja veitingar og glaðning. Við minnum á að það er líka alltaf heitt á könnunni hjá okkur á opnunartíma útibúsins, frá kl. 9:00 - 16:00 alla virka daga.
Hjólað í hóp
Fimmtudaginn 31. maí kl. 18:00-20:00 verður haldið hjólreiðanámskeið fyrir þá sem vilja læra að hjóla í hóp. Á námskeiðinu verður meðal annars farið yfir hvernig bendingar og ýmis önnur samskipti eru notuð þegar margir hjóla saman. Námskeiðið getur til dæmis nýst þeim vel sem ætla að taka þátt í hjólreiðakeppni í sumar.
Horft fram á veginn
Miðvikudaginn 23. maí 2018 klukkan 8:30-9:45 höldum við morgunfund um öryggi og forvarnir hjá bílaleigum. Á fundinum verður farið yfir hvað bílaleigur eru að gera í öryggismálum og hverju þarf að huga betur að í forvarnastarfinu.
Tryggingar og öryggi hjólreiðafólks
Hjólreiðar verða sífellt vinsælli hér á landi, eins og við sjáum bæði úti í umferðinni og eins á þeim mikla fjölda sem tekur þátt í hjólreiðakeppnum um allt land. Það er því mikilvægt að þeir sem stunda hjólreiðar kynni sér vel hvernig þeir geta tryggt sig og eins hvað þeir geta gert til að tryggja öryggi sitt og annarra í keppnum.
Morgunfundur um tryggingar og öryggi hjólreiðafólks
Fimmtudaginn 3. maí kl. 8:30-9:40 heldur Sjóvá morgunfund um tryggingar og öryggi hjólreiðafólks. Á fundinum verður farið yfir hvernig hjólreiðafólk tryggir sig og búnað sinn og að hverju þarf að huga þegar tekið er þátt í hjólreiðakeppnum. Fundurinn fer fram í húsnæði Sjóvár, Kringlunni 5 og eru allir velkomnir.
SJ-WSEXTERNAL-3